Vállalati tréningjeink röviden


 Vállalati Tréningek 2016

 PANGEA PETÉNY TANÁCSADÓ KFT.

 

Együttműködés fejlesztése - csapatépítés: A csapatépítés új módon történő megközelítése, amely a kis szigetek leépítésének eszközével fokozza a résztvevők közötti együttműködést. Mindeközben nagyon fontos, hogy olyan új önismereti tudáshoz jussanak a részvevők, amit a későbbiekben alkalmazni tudnak vállalati közegben is a kommunikációjuk és vezetési képességeik fejlesztésére!

Alapszintű problémakezelési, valamint kommunikációs, és konfliktuskezelési készségek fejlesztése közép- és művezetőknek: Középvezetőknek és Csoportvezetőknek szóló nagyon gyakorlatias, és a cég problémáira, működésére kiélezett alaptréning, ahol a résztvevők elsajátítják a vezetési alapismereteket (felelősségvállalás, delegálás, konfliktusok felvállalása, kommunikáció, motiváció, stb.), mely azt eredményezi, hogy ezután sokkal bátrabban, nagyon önbizalommal tudják ellátni feladataikat.

Kommunikációs, Organikus szervezetkialakítási, Krízismanagement és Lean alapkompetenciák vezetők számára: Magasabban kvalifikált és felsővezetőknek szóló tréning, ahol gyakorlatokon keresztül, tapasztalati tudást kialakítva mutatjuk be a szervezet átalakításának szelíd, mégis hatékony módját, megnézzük a krízisek szerepét, feladatát, és értékét a fejlődésben, illetve Lean alapkompetenciákat fejlesztünk, amely nagy hatékonyságnövekedést eredményez cégformától és működéstől függetlenül.

Környezettudatos gazdálkodásmenedzsment alapkompetenciák vezetők számára: Elsősorban vezetőknek és középvezetőknek szóló tréning, amely során a fenntartható gazdaságot és a zöld megoldásokat preferáló elméleti és gyakorlati képzés folyik. A tréning felöleli a zöldgazdaság legfontosabb részterületeit, mint pl. a környezetjog, a beruházások környezettudatos tervezése, pályázatok tervezése és menedzselése ill. a hulladékgazdálkodás problémái.

 Lean-menedzsment alapkompetenciák, Lean-bevezetés és hatékonyság-növelés: Elsősorban vezetőknek és középvezetőknek szóló hatékonyságfejlesztő tréning, melyben a résztvevők megismerik, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a Toyota által kifejlesztett LEAN-rendszert. A munka során a berendezések és munkafolyamatok hibaanalízise mellett elsősorban az emberi erőforrás motiváltságát, és a szervezet hatékony működéssel ellentétes folyamatait vizsgáljuk és változtatjuk meg.

Vállalati egészségnap(ok): Az egészség az egyik legfontosabb a munkatársaknak, ezért egy egészségnap, amit a vállalat finanszíroz, mindenképp erős kohéziót adhat és lojális dolgozói légkört eredményez. Ezen a napon az egészséges élet alapvető és nélkülözhetetlen elemeit mutatjuk be, amely a helyes táplálkozás és mozgás, a lelki harmónia, relaxáció, stressz-oldás ill. egyéb életvezetési tanácsok gyakorlatban történő elsajátítását jelenti.

Projektmenedzsment-képzés: Minden szervezetben vannak időszakos projektek, amelyeket olyan emberekre kell bízni, akik még nem gyakorlott vezetők. A projektmenedzsment egy olyan módszer, amelynek segítségével bármilyen folyamat, eszköz és csapat egy konkrét cél eléréséig a lehető leghatékonyabban tud együtt dolgozni. Az ehhez szükséges ismeretek megszerzését szolgálja a fenti képzés, amely magában foglalja a célok kitűzését, az időmenedzsmentet, a delegálást, a megfelelő számonkérést, az értekezletek vezetését és egyéb a lebonyolítást célzó tevékenységeket.

Értékesítés és marketing-fejlesztés: Az üzletfejlesztéshez nélkülözhetetlen kreatív tevékenységek alapvető elemeinek áttekintése, gyakorlati – a konkrét cégben megjelenő problémák – workshop-szerű megbeszélése, alternatív megoldások kidolgozása, és végül a felvetett témákra megvalósítási tervek kidolgozása.

Vezetői készségfejlesztés: Olyan vezetői képességek elmélyítése, amely nem közvetlenül szolgálják a vezetői hatékonyságot, de hosszú távon alapvetően befolyásolják az üzleti eredményt. Ez jelenti pl. a dolgozók valamilyen szintű bevonását a döntéshozói folyamatokba, a rendszeres megbeszélések megtervezését az egyes csoportokban, vagy akár az értekezletek hatékony lebonyolításának módját is. Természetesen a konkrét cégre vonatkoztatva megbeszéljük a dolgozókkal való „bánásmód” lehetséges módozatait és a motiváció lehetőségeit is.

Motivációs rendszer felülvizsgálata és átdolgozása: Elsősorban cégvezetőknek és csoportvezetőknek szóló tréning, amely a konkrét vállalati helyzet elemzéséből adódó motivációs tényezők feltárásával kezdődik, majd egy közös útirány kiválasztása után a motivációs rendszer megújítását valósítja meg. Felmerül itt a „burn out” jelenség kiküszöbölése, ill. a fluktuáció kérdése is. A tárgyi és „pénz nélküli” motivációs lehetőségek megbeszélése után egy akcióterv kidolgozásával zárjuk a tréninget, amelyet egy tapasztalati (tesztelés/bevezetési) szakasz után és későbbi szupervíziós megbeszélések segítségével fejlesztünk, majd véglegesítünk.

Családi Vállalkozások fejlesztése: tréningünk célcsoportja olyan vállalatvezetők (apák-fiúk, anyák-lányok, férjek-feleségek), akik családban, a családdal együtt vezetik, működtetik vállalkozásukat, s ezek előnyeit jobban ki szeretnék használni. Programunk célja a család és a vállalkozás harmonikus összhangjához kapcsolódó együttműködési lehetőségek bemutatása. Témáink pl. a generációk közötti váltások megszervezése, előkészítése, stratégiai, jogi és családi problémák kezelése, illetve a vállalkozás stratégiai tervezése: a célokban, felelősségi körökben és feladatokban való megállapodás. A családi vállalkozások számára tanácsadási feladatokat is vállalunk, melynek során tisztázzuk a családi kötelmek és vállalkozási felelősség szinergiáját is.