Tanoda programok támogatása

Mi a tanoda?

 • A tanoda egy civil vagy egyházi kezdeményezés, mely helyi sajátosságokra épül, innovatív szemléletű, hátránykompenzációt segítő közösségi szintér.
 • Nem csak oktatási, hanem szocializáció, életpálya tervezés, közösségépítés, kultúraközvetítés, szabadidő szervezés is cél

A Pangea Petény Tanácsadó Kft több éves tapasztalattal rendelkezik különböző közoktatási projektek megvalósításában, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, különös tekintettel roma származású tanulók komplex személyiségfejlesztésében.

Több helyszínen pályázatunk Tanoda programok szakmai megvalósítására, mind a konvergencia, mind a központi régióban.

 

Amit mi a Tanoda programok keretében nyújtani tudunk:

 • Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, szakmai koncepció elkészítése.

Elvégezzük a szükséges előtanulmányokat, háttérelemzéseket, majd a partnerekkel való konzultáció és a kérdőíves felmérések, műhelymunkák után elkészítjük a szakmai koncepciót.

 • Kettő darab 30 órás akkerditált továbbképzés

Javaslatunk szerint, mivel a program tartalmaz mentorálást, egy mentori és választható témás továbbképzést javaslunk. Ez utóbbi célszerűen pályaorientációs, konfliktuskezelési, mérési vagy környezeti nevelés témában javasolt.

 • Bemeneti-kimeneti mérések eszközei és értékelése

A program során a kötelező mérések elvégzéséhez is tudunk módszertant, szupervíziót és mérőeszközöket biztosítani, amelyekkel a bemeneti és kimeneti mérések elvégezhetőek.

 • Egyéni fejlesztésekhez mentori dokumentációs csomag, tananyag és felkészítő műhelymunkák

Rendelkezésre áll kompetenciafejlesztő feladatbankunk szövegértés, matematika témakörben. Emellett az egyéni fejlesztési tervekhez biztosítunk módszertani csomagot. Biztosítani tudunk környezeti neveléshez közösségépítő játékokat, szociális kompetenciafejlesztő és tanulásmódszertani feladatsorokat, IKT interaktív fejlesztő feladatokat.

 • Tanulói tréningek

A tanulói tréningek során konfliktuskezelés, tanulásmódszertan, pályaorientáció és környezeti nevelés témakörökben kínálunk foglalkozásokat szakképzett trénereink segítségével, akiknek nagy tapasztalata van a tanulók –különösen a hátrányos helyzetű vagy roma tanulók –képzésében, problémáik kezelésében.  

 • Szülői kapcsolattartás módszertana

Kidolgozott módszertanunk lényege a szülőkkel való aktív kapcsolattartás elősegítése, ami a Tanoda programok kötelező elemeként is megjelenik.

 • Életpályatervezési és pályaorientációs programok

A Tanoda programban a pályaorientációs foglalkozásokhoz képzett szakemberünk segíti a résztevőket.

 • Egészség- és sportnapok a szabadidős programokhoz

Mind a szervezésben, mind a lebonyolításban tudunk segítséget nyújtani, szakemberekkel, drogprevenciós programokkal.

 • Szupervíziók az egyéni fejlesztők számára

Az egyéni fejlesztők részére rendszeres szupervíziós alkalmakat biztosítunk.