Integrált vidék- és területfejlesztés

Az Integrált Város- vidék és területfejlesztési munkák során az elképzelések megvalósításához vállaljuk különböző városfejlesztési dokumentumok elkészítését, városstratégiai elemzések elvégzését, pl. statisztikai adatokon, és/vagy helyi vélemények mérésén alapuló módon. A legjellemzőbb szolgáltatások ezen a területen:

  1. Felmérjük a helyi és a helyzeti energiákat, potenciálokat, telepítőtényezőket, társadalmi struktúrákat, a humánerőforrás kapacitást.
  2. Részt veszünk telephelyek optimalizálásában, és szabályozásában.
  3. Elemezzük a meglévő helyi tervezési dokumentumokat, ellenőrizve azok koherenciáját, megfelelőségét.
  4. Végzünk városi és városrészi, valamint akcióterületi elemzéseket is, valamint illetve igény szerint támogatjuk helyi döntéshozatalt.
  5. Jelentősnek ítélt tevékenységünk a különböző feladatsorok felállítása, cselekvési és ütemtervek, forrástérképek és hatékonyságvizsgálatok készítése, a projektek térinformatikai modellezése, valamint a projektek gazdasági-pénzügyi megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának vizsgálata.
  6. Támogatjuk a helyi társadalom összefogását, az önkormányzati, a kormányzati, a vállalkozói és a nonprofit területek együttműködésének elősegítését.