Hiánypótló közgazdasági, köz- és államigazgatási könyvek

Az alábbi köteteket kínáljuk jelentős árengedménnyel, a készlet erejéig. A megrendelő forma az alábbi linkre kattintva érhető el. Kérjük, töltsék ki és küldjék meg a pmarianna@pangeapeteny.hu e-mail címre.

 

 Közpénzügyek és államháztartástan

61%-os árkedvezménnyel

 A szakkönyv a közigazgatás-tudomány rendszertanán belül definiálja a közpénzügyeket és az államháztartástant. Felvázolja múltjukat, fejlődéstörténetüket, és jelenüket. A kiadvány kitér az államháztartás közgazdasági szerepére, jelentőségére. Bemutatja mind a központi költségvetést, illetve a hozzá rendelt társadalombiztosítást, és központi közpénzügyi intézményeket, tervezési, elszámoltatási, költségvetési, zárszámadási módszereket, mind a helyi önkormányzati alrendszer szabályozásának, működési mechanizmusait. A jól szervezett állam értő és cselekvő kormánytisztviselőinek szakkönyvet író közpénzügytan professzor gondolatainak autentikus tartalmát Matolcsy György Magyar Nemzeti Bank elnök, és Domokos László Állami Számvevőszék elnök bevezető fejezetei erősítik. Alaptankönyv a kormánytisztviselői szakvizsgára készülők államháztartási ismereteinek bővítéséhez. Haszonnal forgathatják az állam- és jogtudományi, továbbá gazdaságtudományi karok közpénzügyekben elmélyülni kívánó hallgatói, kutatói és a magyar közigazgatásban dolgozók egyaránt.

Közpénzügyek és államháztartástan

KÖNYVÉSZETI ADATOK

Műfaj: szakkönyv

Szerző: Prof. Dr. Lentner Csaba

Terjedelem: 341 oldal

Eredeti fogyasztói ár (áfás): 3.360 Ft

Akciós ár (áfás): 1 300 Ft (-61%)

Nyelv: magyar

Kötés: puha borítás

ISBN: 978-615-5344-38-1

 

A társadalombiztosítás pénzügyei

66%-os kedvezménnyel

 

A hazai szakkönyvkínálatból mindeddig hiányzott egy olyan mű, mely elméleti igényességgel, átfogóan mutatja be a mindennapjainkat meghatározó társadalombiztosítási rendszerek működésének közgazdasági kérdéseit, finanszírozási hátterét.

A kötet a szociális ellátások, különös tekintettel a társadalombiztosítási rendszerek finanszírozásának történeti fejlődéséről ad olyan összefoglaló áttekintést, amely – a kezdetektől, az őskortól egészen napjainkig – a maga történeti folytonosságában, új elemekkel való gazdagodásában a korábban e tárgykörben megjelent munkáknál teljesebb, egységesebb és több tényanyagot foglal magába. A mű közérthetően összegzi a magyar társadalombiztosítás finanszírozását érintő 2010-óta folyamatban lévő átalakításának, legaktuálisabb kérdéseit.

Az egyedülálló kiadványt kézikönyvként ajánljuk az egészségügyi- és a nyugdíjrendszer működése iránt érdeklődő szélesebb közönségnek; alapvető tananyagként használható a közgazdasági, közszolgálati, jogi és társadalomtudományi felsőfokú oktatásban, illetve a köztisztviselői továbbképzésekben is.

Novoszáth Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. Kutatásait a közpénzügyek, a nemzetközi pénzügyek, a fiskális és a monetáris politika, a foglalkoztatási politika, a társadalombiztosítási rendszerek és a pénzügyi folyamatok, döntések társadalmi következményei területén végzi. Több mint 70 publikáció, számos könyv, tanulmány szerzője, szerkesztője.

 

A társadalombiztosítás pénzügyei 

KÖNYVÉSZETI ADATOK

Műfaj: szakkönyv

Szerkesztő: Dr. Novoszáth Péter

Terjedelem: 244 oldal

Eredeti fogyasztói ár (áfás): 5.990 Ft

Akciós fogyasztói ár (áfás): 2.000 Ft (-66%)

Nyelv: magyar

Kötés: puha kötés

ISBN: 978-615-5344-61-9

 

A devizahitelezés nagy kézikönyve

60%-os kedvezménnyel

Prof. Dr. LENTNER CSABA egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közpénzügyi tanszékének vezetője. Az újjászervezett Magyar Állam közpénzügyi mechanizmusainak tudományos rendszertanba foglalója. Műveit több átfogó könyvkiadványban illetve tudományos dolgozatban tette közzé Magyarországon és külföldön. 2013-ban Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjban részesült a magyar pénzügyi- és közgazdaságtudományi fejlődés érdekében kifejtett iskolateremtő tevékenységéért. Lentner professzor tudományos tevékenysége a rendszerváltozás utáni közpénzügyi ciklusok elemzésére és nemzetközi összehasonlítására összpontosul. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Statisztika és Jövőkutatási Bizottságának, vezető szakértője a Magyar Nemzeti Bank új tudományos közgondolkodási műhelyének. Főtitkár-helyettese a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Országos Szövetségének.

A DEVIZAHITELEZÉS NAGY KÉZIKÖNYVE című monográfiában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közpénzügytan professzora által vezetett alkotóközösség tagjai a devizahitelezés problematikájának kialakulását, majd a 2010. évet követő állami konszolidációját közpénzügyi, jogi- és európai uniós szabályozási szempontból mutatják be. Magyarországon az első könyv, amely a devizahitelezés jelenségét tudományos és egyidejűleg közérthető formában mutatja be.

Pénzügyi kormányzással, államigazgatással, jogi és gazdasági területekkel foglalkozó szakembereknek, devizahitelekben érdekelteknek, továbbá egyetemi hallgatóknak egyaránt ajánlható kézikönyv.

 A devizahitelezés nagy kézikönyve

 

KÖNYVÉSZETI ADATOK

Műfaj: szakkönyv

Szerkesztő: Prof. Dr. Lentner Csaba

Terjedelem: 500 oldal

Eredeti fogyasztói ár (áfás): 14.900 Ft

Akciós fogyasztói ár (áfás) 6.000 Ft

Nyelv: magyar

Kötés: keménykötés

 ISBN: 978-615-5344-62-6

 

Nagy Önkormányzati Kézikönyv

53% kedvezménnyel

 

A Belügyminisztérium 2010-től fontos célként határozta meg az önkormányzatok tevékenységének szakmai segítését, támogatását, továbbá partneri együttműködés kialakítását, amelynek keretében hatékonyan részt vesz a helyhatóságok mindennapi problémáinak megoldásában. A most megjelenő NAGY ÖNKORMÁNYZATI KÉZIKÖNYV is tükrözi ezt az új szemléletmódot. A szerzők szándéka az volt, hogy minél teljesebb képet adjanak az önkormányzati rendszer meghatározó elemeiről, az elméleti ismeretek mellett a gyakorlatban is hasznosítható tudást közvetítsenek, adatokkal, tényekkel is bemutassák a változásokat, történeti előzményekkel és nemzetközi kitekintéssel szélesítsék a kézikönyvet forgató szakemberek, érdeklődők látókörét. A kiadvány összeállítói támaszkodtak a törvényességi felügyeleti eljárások tapasztalataira és az országos önkormányzati érdekszövetségek, jegyzői szövetségek jelzéseire, továbbá törekedtek a gyakorlatban gondot jelentő kérdések megválaszolására. A NAGY ÖNKORMÁNYZATI KÉZIKÖNYVET – mivel közérthetően, áttekinthető módon mutatja be a megújult önkormányzati rendszert – bátran ajánljuk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek számára, bizonyosak lévén abban, hogy abból hasznos ismereteket szerezhetnek feladataik ellátásához. A könyv magas szakmai színvonalára tekintettel hatékonyan segítheti a témakör oktatását, ezért a diákok és oktatóik is haszonnal forgathatják. Egyben eredményesen szolgálhatja a magyar közigazgatás képzési, továbbképzési rendszerét, megfelelő mélységű ismereteket nyújtva a résztvevők számára az önkormányzatokkal kapcsolatos tevékenységük végzéséhez.

 

Nagy Önkormányzati Kézikönyv

 

KÖNYVÉSZETI ADATOK

Műfaj: szakkönyv

Szerkesztő: Bekényi József

Terjedelem: 500 oldal

Eredeti fogyasztói ár (áfás): 12.800 Ft

Akciós fogyasztói ár (áfás) 6.000 Ft

Nyelv: magyar

Kötés: keménykötés

 ISBN: 978 615 5344 60