Fiatalok mentorálása, képzésbe, munkába helyezésének támogatása, oktatásból való lemorzsolódásuk megakadályozása

Cégünk filozófiájában és a munkáink középpontjában mindig is a fiatalok, főként a középiskolások és a fiatal felnőttek állnak. Az elmúlt négy évben számos olyan fejlesztést végeztünk, amely kifejezetten a fiatalok képzésben tartásához, valamint a munkanélküli fiatalok mentorálásához kapcsolódik.

Hátrányos és halmozottan hátrányos fiatalok felzárkóztatása, szakmához juttatása, iskolarendszerből való kihullásának megelőzése vagy visszavezetése az iskolarendszerbe

2013 – 14-ben mindösszesen 17 szakképzői intézményben tanácsadói, tréneri és szakmai szolgáltatásokat nyújtunk az Európai Unio támogatásával:  

A TÁMOP 3310-es és a TÁMOP 339-es projekt megvalósításában veszünk részt, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok mentorálásának támogatása a pedagógusok felkészítésével a következő tréningekkel: Mentorálás mestersége, tanulás tanítása, pályaorientáció, a 9. osztályok beszoktatásának módszertana, az átmenet megkönnyítése

Az intézmények számára számos módszertani anyag elkészítésében veszünk részt: hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára személyre szabott mérés-értékelés és visszacsatolás, családokkal, szülőkkel való kapcsolattartás megerősítésének módszertana, az intézményi partnerségek megerősítése, tehetséggondozás, felzárkóztatás és szakmához juttatás támogatásának módszertani fejlesztései területén. A szolgáltatásainkat a hátrányos helyzetű tanulók iskolarendszerből való kihullásának megelőzéséhez kapcsolódóan a nemzetközi trendek és jó gyakorlatok figyelembevételével fejlesztjük és ajánljuk, mindig testre szabottan az adott intézménynél, így minden projektünk részletes adatelemzéssel és részletes célmeghatározással indul, a régióhoz, a munkaerő-piaci helyzethez, az adott probléma méretéhez és a fiatalok felkészültséghez és életkori sajátosságaik figyelembevételével történik. A szolgáltatásokat a szakképző intézményekkel szoros együttműködésben végezzük.

Ezen a területen az alábbi módszertanokkal rendelkezünk:

  1. Saját, egyéni mentorálási megközelítés (kapcsolódó teljes körű segédanyaggal, tréning programmal és szupervíziós támogatással)
  2. Módszertani anyagok a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásában, felzárkóztatásában, szakmához juttatásában.
  3. Az elmúlt időszakban háttérbe szorult a fiatalok családjaival való kapcsolattartás, a mi megközelítésünk alapvetően épít a családokra, szülőkre és azok bevonására
  4. Pályaorientációs, álláskeresési technikákhoz és állásba helyezéshez kapcsolódó tanácsadási, felkészítési módszertan
  5. A fiatalok kortársainak segítségére épülő támogatási rendszer: meggyőződésünk, hogy a saját korosztályban levők egymásnak tudnak igazán segíteni a leszakadás megelőzésében, a korosztályos kapcsolatok megerősítése, a közösségépítés az egyik kulcsa a NEET fiatalok motivációjának megerősítésében, valamint a munka vagy a képzés világába történő visszavezetésében.

A fiataloknak és mentoraiknak szóló képzéseink:

Pályaorientáció, álláskeresési technikák, állásban maradás (fiataloknak, mentoroknak, pedagógusoknak, kortárs segítőknek)
Mentálhigiéné, egészség (fiataloknak, mentoroknak, pedagógusoknak, kortárs segítőknek)
Önértékelés, önfejlesztés, motiváció (fiataloknak, mentoroknak, pedagógusoknak, kortárs  segítőknek)
Tanulás tanítása (fiataloknak, mentoroknak, pedagógusoknak, kortárs segítőknek)
Tehetséggondozás (mentoroknak, pedagógusoknak)
Kooperatív tanulási technikák (mentoroknak, pedagógusoknak)
Szülők bevonása, szülői kapcsolattartás módszertana (mentoroknak, pedagógusoknak)

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásában:

Vállalkozás-fejlesztéshez kapcsolódóan vezetői készségfejlesztő programokat,
kifejezetten fiatalok számára készített vállalkozói ismeretek (partnerünk, a Fiatalok Mentorai fejlesztésében).

A programok célja:

a lemorzsolódás megakadályozása, a szakmához juttatás támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba jutásának támogatása, valamint az állásban tartás vagy vállalkozás indítása.