EFOP-3.5.1 DUÁLIS ÉS KOOPERATÍV FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEK, FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

A Pangea Petény Tanácsadó Kft. az elmúlt évek során számos − a gazdálkodó szervezetek oktatásban (köznevelésben – szakképzésben, felsőoktatásban, felnőttoktatásban és felnőttképzésben) való szerepvállalást elősegítő és erősítő, munkavállalói kompetenciák fejlesztését célzó és a szakképzésből való lemorzsolódást csökkentő, valamint a gyakorlatorientált szakképzést elősegítő tartalom-, és képzésfejlesztési – projektben vett részt, illetve dolgozik jelenleg is benne. E tevékenységeinkkel kapcsolatosan országszerte több száz köznevelési (szakképző) intézménnyel és fenntartóikkal, felsőoktatási intézményekkel, állami és civil szervezetekkel, valamint a forprofit szektor vállalataival, cégeivel állunk partneri viszonyban.

A fenti pályázat célja a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. Közvetlen cél az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. A konstrukció beavatkozási logikájának központja a felsőoktatási intézmények gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be egyedi pályázóként, illetve konzorciumvezetőként a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, amennyiben a kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 9.-től lesz lehetséges – várhatóan.

A pályázat megvalósításhoz ajánljuk termékeinket és a témában jártas szakértőink tudását!