Amire büszkék vagyunk

Cégünk hét év alatt több mint 190 projektben vett részt tanácsadóként, szakértőként, pályázatíróként. Emellett több száz akkreditált továbbképzés előkészítését, lebonyolítását végeztük, ezekben több mint 200 intézmény vezetői, pedagógusai szerezhettek nálunk tanúsítványt. Nagyméretű tanácsadási és képzési projektek konzorcium vezetőjeként jelentős közbeszerzési tapasztalattal rendelkezünk, s nagyméretű, összetett, több projektet és képzést érintő programok lebonyolítását is végeztük, többnyire Európai Uniós Támogatások (TÁMOP és TIOP) lebonyolításában vettünk részt. Az elmúlt hét évben több mint 21 Mrd forint elnyerésében támogattuk ügyfeleinket, hol a szakmai tartalom koncepciójának kidolgozásában, hol pedig konkrét pályázatírási feladatok ellátásában.

Hátrányos és halmozottan hátrányos fiatalok felzárkóztatása, szakmához juttatása, iskolarendszerből való kihullásának megelőzése vagy visszavezetése az iskolarendszerbe

2013 – 14-ben mindösszesen 17 szakképzői intézményben tanácsadói, tréneri és szakmai szolgáltatásokat nyújtunk az Európai Unio támogatásával:  

A TÁMOP 3310-es és a TÁMOP 339-es projekt megvalósításában veszünk részt, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok mentorálásának támogatása a pedagógusok felkészítésével a következő tréningekkel: Mentorálás mestersége, tanulás tanítása, pályaorientáció, a 9. osztályok beszoktatásának módszertana, az átmenet megkönnyítése

Az intézmények számára számos módszertani anyag elkészítésében veszünk részt: hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára személyre szabott mérés-értékelés és visszacsatolás, családokkal, szülőkkel való kapcsolattartás megerősítésének módszertana, az intézményi partnerségek megerősítése, tehetséggondozás, felzárkóztatás és szakmához juttatás támogatásának módszertani fejlesztései területén. A szolgáltatásainkat a hátrányos helyzetű tanulók iskolarendszerből való kihullásának megelőzéséhez kapcsolódóan a nemzetközi trendek és jó gyakorlatok figyelembevételével fejlesztjük és ajánljuk, mindig testre szabottan az adott intézménynél, így minden projektünk részletes adatelemzéssel és részletes célmeghatározással indul, a régióhoz, a munkaerő-piaci helyzethez, az adott probléma méretéhez és a fiatalok felkészültséghez és életkori sajátosságaik figyelembevételével történik. A szolgáltatásokat a szakképző intézményekkel szoros együttműködésben végezzük.

NEET és hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása,
tehetséggondozása, szakmához juttatása

A szakképzésben és a szakképzésből már kihullott tanulók és pedagógusok számára több, mint 30 tréninget tartottunk már. Több, mint 150 mentort, valamint több száz gyereket képeztünk a fenti témákban. A mentorok számára folyamatos szupervíziós támogatást nyújtunk pszichológusaink segítségével.
Kortárs segítő szolgálatot fejlesztünk két helyszínen (a gyerekeknek velük majdnem egyidős  segítőket, vagy más néven mentorokat adunk).

A fiatalok számára is rendelkezünk tréning programokkal, ezeket több száz középiskolás diák számára megtartottuk már: pályaorientáció, mentálhigiéné, önértékelés, önfejlesztés, tanulás tanítása témákban. Vállalkozás-fejlesztéshez kapcsolódóan vezetői készségfejlesztő programokat, kifejezette fiatalok számára készített vállalkozói ismeretekkel is rendelkezünk (partnerünk, a Fiatalok Mentorai fejlesztésében).
A programok célja: a lemorzsolódás megakadályozása, a szakmához juttatás támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba jutásának támogatása.

TÁMOP 314-es programokban: pedagógus-továbbképzések nyújtása egészséges életmód fejlesztése, vezetői készségfejlesztés és mérés-értékelési rendszer megerősítése területén

TÁMOP 339 pályázatban egy térségi integrált szakképző központtal (Kanizsa TISZK) és egy másik szakképző intézménnyel (Szolnoki Műszaki Szakközépiskola) közösen kifejlesztettük a NEET fiataloknak szóló szolgáltatások körét, támogattuk a pedagógusokat, valamint a fiatalokat is a munkaerő-piacra való integrációban mentori módszerekkel, pályaorientációs, tanulástechnika és motivációs témakörökben.

TÁMOP 225-ös témákban: szakmai képzések és tréningek nyújtása a szakképzésben résztvevő pedagógusok és vállalati gyakorlati oktatók számára.

TÁMOP 2.6.1. programban: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak, mint kiemelt kormányzati központi program kedvezményezettjének vezetőit tanácsadással és módszertani fejlesztéssel támogattuk a program elindításakor és megvalósításakor (a program munkatársait felkészítettük a minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokra, a program több, mint 200 civil szervezet felkészítését támogatja a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában, az értékelést végző szakértőket felkészítettük a látogatásokra, a civil szervezetek számára önértékelési útmutatót készítettünk a felkészüléshez).

A TÁMOP 2.2..3. program keretében 2007 – 2011 között több, mint 10 térségi integrált szakképző központ létrehozásában, stratégiájának kialakításában, eszközfejlesztésében, tréningjeiben és szakmai módszertani feladataiban vettünk részt. Ebben a projektben is kiemelt szerepe volt a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók lemorzsolódásának megakadályozása is, itt mérés-értékelési rendszert, egyéni mentorálási rendszert fejlesztettünk ki ennek a célcsoportnak, valamint segítettük a szakképző intézményeket (a központokban átlagosan 4 – 5 intézményt, összesen több, mint 50 intézményt) a vállalati kapcsolataik fejlesztésében, a gyakorlóhelyekkel való kapcsolatok megerősítésében.

A Fejér Paktum Egyesületet (Fiatalok Mentorai) felkészítettük 7 munkaerő-piaci szolgáltatás kifejlesztésére,  szakértőit betanítottuk, vállalati és szakmai rendezvényeiken részt vettünk.
Jelenleg a HH-s és HHH-s tanulók, szüleik, valamint a velük kapcsolatba lépő szervezetek, pedagógusok körében végzünk kutatásokat annak érdekében, hogy hogyan lehetne növelni a hatékonyságát a tanulók bevonásának, s hogyan lehetne csökkenteni az iskolarendszerből kihulló gyerekek számát. A kutatás eredményei valószínűleg januárban jelennek meg.

Az ország számos pontján rendelkezünk szakképzési kapcsolatrendszerrel, referenciaintézményekkel, ahol számos projektet valósítottunk meg az elmúlt 7 évben (több, mint 100 szakképző intézményben).

Amire nagyon büszkék vagyunk:

Szakképzés-fejlesztésben

„2007-ben elemzéseket készítettünk a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium számára a szakképzés rendszerének tervezéséhez minden régióra és országos szintre is (várható beiskolázási számok, hiányszakmák, munkanélküliség, intézményszerkezeti átalakulások témakörében). Az elemzéseket az új szakképzési törvény rendelkezéseinek értelmezésére, bemutatására használták ügyfeleink.”

„Elindítottuk az új OKJ-nak megfelelő tantervkészítési módszertanunkat, ehhez kapcsolódó tanácsadási és képzési kínálattal is rendelkezünk. Az általunk támogatott Térségi Integrált Szakképző Központok ezt a módszertant kipróbálták, bevezették, erre építették hagyományos és E-learning tananyagfejlesztéseiket. Az erre kiképzett pedagógusok és vezetők ma már több intézményre szóló integrált, modulrendszerű tanterveket készítenek.” A témához kapcsolódóan két akkreditált képzésünk is működik, a harmadikat már benyújtottuk az akkreditálációs eljárásra.”

„Részt vettünk több mint tíz Térségi Integrált Szakképző Központ szervezetfejlesztésében, tanácsadói és szakértői szolgáltatásokat nyújtottunk a 2007 – 2008-ban megalakuló több TISZK szervezeti felállításában, ez az országban 9 megye szakképzési rendszerének átalakulásához járul hozzá.”
„Sikeresen lebonyolítottunk 10 nagy méretű TÁMOP és TIOP pályázatot, ebben számos fejlesztést megvalósítottunk, kezdve a stratégiai fejlesztéstől, a felnőttképzési rendszer átalakításán át egészen a vállalati kapcsolatok fejlesztéséig és a hátrányos helyzetben levő tanulókhoz kapcsolódó módszertani fejlesztésekig”.

A szakképzés és munkaerőpiac összehangolásában

Hitvallásunk az oktatásban végbemenő alapvető szemléletváltáson keresztül valósul meg: hisszük, hogy a korábbi ismeret-centrikus (additív módon építkező) tananyag közlését – fel kell váltani az új technológiai megoldásokat a mindennapok szintjén használó, döntően kompetenciafejlesztő oktatási tartalomnak. Fejlesztéseink közül kiemelkedő a szakképző intézmények számára kidolgozott vállalati kapcsolattartási rendszerünk és a vállalati igényfelméréshez kapcsolódó módszertanunk, a tanulók (különös tekintettel a HH és HHH diákokra) számára kifejlesztett komplex mentori rendszerünk, a pedagógus szerepváltozásra felkészítő módszertani képzésünk és a szakmához juttatás egyéni fejlesztési módszerei programunk.

Közoktatás-fejlesztésben

„Több tankerületben dolgozunk 10 iskolával a hátrányos helyzetű fiatalok lemorzsolódását megelőző mentori programokon második esélyt biztosító oktatási támogatásokon”

Pályázatmenedzselésben

„Hazai és EU pályázatokon ügyfeleink számára mintegy 21 Milliárd forint fejlesztési forrás elnyerését készítettük elő és támogattuk szakértői tanácsainkkal és pályázatírással is.”

Vállalkozásfejlesztésben

„Több közvetlen értékesítési területen dolgozó telekommunikációs céggel dolgoztunk átfogó szervezetfejlesztési projektekben, melyben a stratégiai tervezés, a humánerőforrás-fejlesztés, valamint az üzleti tervezéshez is támogatást nyújtottunk”.

„Két magyarországi nagyvállalatnak segítettünk elnyerni uniós képzési támogatást dolgozói továbbképzéseire, melyek között a szervezetfejlesztési, kommunikációs, értékesítési és LEAN management területeken képzéseket is szervezünk.”

„A szakképzési szereplőket hatékonyan összekötöttük a vállalati szféra szereplőivel, melynek két ágával foglalkozunk folyamatosan: egyrészt annak érdekében, hogy a szakképzés szereplői hatékony, naprakész felnőttképzési szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a vállalatok számára, másrészt azért, hogy a vállalatok folyamatos utánpótlása biztosított legyen a szakmai gyakorlatok, a közös vállalati projektek területén”.

„Részt vettünk olyan kutatás-fejlesztési és innovációs programok előkészítésében, ahol a kutatóhelyek és a vállalati fejlesztések összekötése volt a cél”.

Felsőoktatás-fejlesztésben

„A közép – magyarországi, az észak- és a délalföldi régiókban dolgoztunk felsőoktatási intézményekkel, új szervezeti struktúra felállításában, változásmenedzsmentben, karriertámogatásban, a kutatás-fejlesztési szemlélet átalakításában és a vagyongazdálkodás átalakításában kérik tanácsainkat. Célunk a felsőoktatási intézmények szolgáltatási tevékenységeinek átalakítása volt (intelligens tanulási környezet, karriertámogatás, hallgatói vonzerő növelése, forrásgenerálás, transzparens gazdálkodás, kiszervezhető feladatok optimalizálása).”

A harmadik szektor: a szociális gazdaság fejlesztésében

„Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány felkérésére elkészítettük az első magyar foglalkoztatási paktum pályázat eredményeinek hatékonyságvizsgálatát. Regionális Operatív Program által támogatott foglalkoztatási paktumok tanulságait felhasználva fenntarthatósági kritériumaikat is összegyűjtöttük. Az eredmények bemutatásán túl a következő pályázati időszakra is adtunk javaslatokat, s készítettünk egy kiadványt is, ami a már működő és felállítandó foglalkoztatási együttműködések számára hasznos kézikönyv lehet. jelenleg részt veszünk az OFA központi programjának megvalósításában, melyben a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásainak megerősítése keretében minőségbiztosítási feladatokat látunk el.”

„Létrehoztunk egy szociális szövetkezetet, ehhez pályázati támogatást is elnyertünk, a szövetkezet munkájába a regionális szereplőket bevonva kialakítottunk számos közösségi szolgáltatást is, s a régióban terjesztjük a szociális gazdaság szereplőinek bevonási lehetőségeit is.” 

Közigazgatás-fejlesztés területén

„Szakértői szolgáltatásokat nyújtottunk több városnak az Államreform Operatív Program keretében kiírt a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztését támogató ÁROP-1. A.2. pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati anyagának elkészítéséhez, mely a közigazgatásban működő hivatalok szervezetfejlesztéséhez és modernizálásához járul hozzá.”