Aktuális

Akkreditált pedagógus továbbképzéseink

 

Képzés neve

Akkreditáció száma

Óraszám

Min/max létszámok

Kiknek ajánljuk?

Pangea Petény Tanácsadó Kft. pedagógus továbbképzései

Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak

23/171/2015

30

6 / 25

tanítók, általános és középiskolai tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok

A pedagógusok feladatai és lehetőségei a drogprevencióban: kompetenciák és kompetenciahatárok

23/302/2015

30

8 / 18

köznevelési intézmények pedagógusai, vezetői, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak

Felkészítés a mentorálás mesterségére

107-99/2016

30

5 / 25

tanítók, általános és középiskolai pedagógusok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtáros tanárok/tanítók, fejlesztő pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítő munkatársak

A korai iskolaelhagyás megelőzése az általános iskolákban és a középiskolákban

107-100/2016

30

5 / 25

tanítók, általános és középiskolai tanárok, iskolai gyermekvédelmi szakemberek, mentorok, intézményvezetők, osztályfőnökök, szakoktatók, gyakorlati oktatók

A prevenció és a konfliktus-kezelés lehetőségei az óvodákban és az iskolákban

27282-79/2016

30

5 / 15

óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, iskolai gyermekvédelmi szakemberek, mentorok, intézményvezetők, osztályfőnökök, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok, gyógypedagógusok, szociális munkások, szabadidő-szervezők

Kíváncsiak Klubja - természettudományos tehetséggondozó módszertani program pedagógusok számára

23/196/2015

30

5 / 20

pedagógusok, akik a kisgyermekkori természettudományos tehetséggondozás iránt érdeklődnek, és osztálytermi órákon kívül délutáni foglalkozások, táborok, erdei iskolák, vagy napközi otthonos foglalkozás keretében a Kíváncsiak Klubja tananyagát, módszereit el akarják sajátítani kipróbálás, vagy terjesztés céljából

Vezetői készségfejlesztés a köznevelési intézményekben

575-54/2017

30

5 / 25

köznevelésben dolgozó intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezetők, leendő vezetők vagy projektmenedzserek, változások szakmai vezetői részére

Mérési eredményekre épülő pedagógiai fejlesztések módszertana az általános és középiskolákban

575-128/2017

30

5 / 15

általános iskolai tanítók, tanárok és középiskolai tanárok

Az énerő, önbizalom, pozitív gondolkodás fejlesztése a köznevelési intézményekben

575-129/2017

30

12 / 15

óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, iskolában dolgozó mentor tanárok

Szakképzésben dolgozó gyakorlati oktatók szakmai, módszertani továbbképzése

9/147/2018

30

12 / 24

szakképző intézmények vezetői és tanárai, gyakorlati képzésben közreműködő pedagógusok, a duális szakképzésben résztvevő iskolai és vállalti gyakorlati oktatók

A tanulásmódszertan tanítása

9/349/2018

30

5 / 30

pedagógus munkakörben dolgozók: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, a téma iránt érdeklődő szakemberek

A módszertani palettám bővítése (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés)

12-164/2019

30

5 / 25

tanító, általános iskolai és középiskolai tanár, gyógypedagógus

Önvédelem oktatása a köznevelési intézményekben

106/10/2020

30

2 / 16

általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, fejlesztő pedagógus

A tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelése digitális eszközökkel folyamatba ágyazott képzéssel

258/10/2020

30

6 / 24

tanítók, általános és középiskolai tanárok

Folyamatba ágyazott felkészítés az életpálya-építés és pályaorientáció támogatására

257/10/2020

30

6 / 14

tanítók, általános és középiskolai tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok