Akkreditált pedagógus továbbképzéseink

A tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelése digitális eszközökkel folyamatba ágyazott képzéssel

(30 órás képzés, melyből 20 óra kontaktóra, 10 óra nem kontakt óra)

Akkreditáció száma: 258/10/2020

Min/max. létszám: 6 / 24

Kiknek ajánljuk a képzést?

tanítók, általános és középiskolai tanárok

 

Folyamatba ágyazott felkészítés az életpálya-építés és pályaorientáció támogatására

(30 órás képzés, melyből 20 óra kontaktóra, 10 óra nem kontakt óra)

Akkreditáció száma: 257/10/2020

Min/max. létszám: 6 / 14

Kiknek ajánljuk a képzést?

tanítók, általános és középiskolai tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok

 

Önvédelem oktatása a köznevelési intézményekben

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 106/10/2020

Min/max. létszám: 2 / 16

Kiknek ajánljuk a képzést?

általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, fejlesztő pedagógus

 

A módszertani palettám bővítése (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés)

(30 órás képzés, melyből 18 óra kontaktóra, 12 óra nem kontakt óra)

Akkreditáció száma: 12-164/2019

Min/max. létszám: 5 / 25

Kiknek ajánljuk a képzést?

tanító, általános iskolai és középiskolai tanár, gyógypedagógus

 

Az énerő, önbizalom, pozitív gondolkodás fejlesztése a köznevelési intézményekben

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 575-129/2017

Min/max. létszám: 12 / 15

Kiknek ajánljuk a képzést?

óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, iskolában dolgozó mentor tanárok

 

Szakképzésben dolgozó gyakorlati oktatók szakmai, módszertani továbbképzése

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 9/147/2018

Min/max. létszám: 12 / 24

Kiknek ajánljuk a képzést?

szakképző intézmények vezetői és tanárai, gyakorlati képzésben közreműködő pedagógusok, a duális szakképzésben résztvevő iskolai és vállalti gyakorlati oktatók

 

A tanulásmódszertan tanítása

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 9/349/2018

Min/max. létszám: 5 / 30

Kiknek ajánljuk a képzést?

pedagógus munkakörben dolgozók: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, a téma iránt érdeklődő szakemberek

 

A pedagógusok feladatai és lehetőségei a drogprevencióban: kompetenciák és kompetenciahatárok

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 23/302/2015

Min/max. létszám: 8 / 18

Kiknek ajánljuk a képzést?

Köznevelési intézmények pedagógusai, vezetői, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

 

Felkészítés a mentorálás mesterségére

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 107-99/2016

Min/max. létszám: 5 / 25

Kiknek ajánljuk a képzést?

tanítók, általános és középiskolai pedagógusok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtáros tanárok/tanítók, fejlesztő pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítő munkatársak

 

A korai iskolaelhagyás megelőzése az általános iskolákban és a középiskolákban

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 107-100/2016

Min/max. létszám: 5 / 25

Kiknek ajánljuk a képzést?

tanítók, általános és középiskolai tanárok, iskolai gyermekvédelmi szakemberek, mentorok, intézményvezetők, osztályfőnökök, szakoktatók, gyakorlati oktatók

 

A prevenció és a konfliktus-kezelés lehetőségei az óvodákban és az iskolákban

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 27282-79/2016

Min/max. létszám: 5 / 15

Kiknek ajánljuk a képzést?

óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, iskolai gyermekvédelmi szakemberek, mentorok, intézményvezetők, osztályfőnökök, szakoktatók, gyakorlati oktatók, pszichológusok, szociálpedagógusok, gyógypedagógusok, szociális munkások, szabadidő-szervezők

 

Kíváncsiak Klubja - természettudományos tehetséggondozó módszertani program pedagógusok számára

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 23/196/2015

Min/max. létszám: 5 / 20

Kiknek ajánljuk a képzést?

pedagógusok, akik a kisgyermekkori természettudományos tehetséggondozás iránt érdeklődnek, és osztálytermi órákon kívül délutáni foglalkozások, táborok, erdei iskolák, vagy napközi otthonos foglalkozás keretében a Kíváncsiak Klubja tananyagát, módszereit el akarják sajátítani kipróbálás, vagy terjesztés céljából

 

Vezetői készségfejlesztés a köznevelési intézményekben

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 575-54/2017

Min/max. létszám: 5 / 25

Kiknek ajánljuk a képzést?

köznevelésben dolgozó intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezetők, leendő vezetők vagy projektmenedzserek, változások szakmai vezetői részére

 

Mérési eredményekre épülő pedagógiai fejlesztések módszertana az általános és középiskolákban

(30 órás képzés)

Akkreditáció száma: 575-128/2017

Min/max. létszám: 5 / 15

Kiknek ajánljuk a képzést?

általános iskolai tanítók, tanárok és középiskolai tanárok