Akkreditált pedagógus továbbképzéseink

 

Képzés neve

Akkreditáció száma

Óraszám

Min/max létszámok

Kiknek ajánljuk?

Pangea Petény Tanácsadó Kft. pedagógus továbbképzései

Vezetők felkészítése a referencia intézményi innovációk menedzselésére

100 004/332/2011

30

6 / 24

közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, vezetőknek

A szakképzés megalapozása a közismereti tantárgyak oktatásában

82/45/2012

30

8 / 18

szakiskolákban közismereti tantárgyakat tanító pedagógusoknak

Egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés, a helyes testtartást kialakító speciális mozgások, sport a nevelésben

43/151/2014

30

6 / 30

közoktatásban dolgozó pedagógusoknak

Módszertár a köznevelés tartalmaihoz - Szaktárgyi-módszertani továbbképzés pedagógusoknak (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés)

43/117/2014

30

8 / 24

általános iskolai tanítóknak, tanároknak és középiskolai tanároknak, könyvtáros-tanároknak (tanítók), kollégiumi nevelőknek

Pedagógus szerepváltozásra felkészítő módszertani képzés

23/106/2015

60

10 / 30

olyan pedagógusoknak, akik a mai tanulók felkészítése során úgy érzik, hogy szükségük van a digitális nemzedékkel kapcsolatos szemléletváltásra az oktatásban

Korszerű, hatékony módszertannal támogatott digitális tanulási-tanítási folyamat megvalósítása köznevelési intézményben

23/105/2015

30

6 / 24

köznevelési intézmények pedagógusainak, vezetőinek

Kompetenciafejlesztés környezeti neveléssel - Cselekedni tudás a fenntarthatóság jegyében

23/158/2015.

30

8 / 22

közoktatásban dolgozó pedagógusoknak

Élhető környezet ma és a jövőben - Környezettudatos magatartásra nevelés

82/261/2012.

30

5 / 25

közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, szakoktatóknak

Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak

23/171/2015.

30

6 / 25

tanítóknak, általános és középiskolai tanároknak, szakoktatóknak, gyakorlati oktatóknak, pszichológusoknak, szociálpedagógusoknak

A pedagógusok feladatai és lehetőségei a drogprevencióban: kompetenciák és kompetenciahatárok

23/302/2015.

30

8 / 18

köznevelési intézmények pedagógusainak, vezetőinak, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak

Felkészítés a mentorálás mesterségére

107/99/2016.

30

5 / 25

tanítóknak, általános és középiskolai pedagógusoknak, szakoktatóknak, gyakorlati oktatóknak, pszichológusoknak, szociálpedagógusoknak, könyvtáros tanárok/tanítóknak, fejlesztő pedagógusoknak, nevelő és oktató munkát segítő munkatársak részére

A korai iskolaelhagyás megelőzése az általános iskolákban és a középiskolákban

107/100/2016.

30

5 / 25

tanítóknak, általános és középiskolai tanároknak, iskolai gyermekvédelmi szakembereknek, mentoroknak, intézményvezetőknek, osztályfőnököknek, szakoktatók, gyakorlati oktatóknak

A prevenció és a konfliktus-kezelés lehetőségei az óvodákban és az iskolákban

27282/79/2016.

30

6 / 25 fő

Köznevelésben dolgozó pedagógusoknak és segítő szakembereknek, pszichológusoknak, szabadidő-szervezőknek.